หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วันที่ 21 มหราคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G การบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย
วันที่ 21 มหราคม 2565 นายศรายุทธ ขวัญเมือง รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการนำร่องเกษตรดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี 5G การบริหารจัดการน้ำอัจฉริยะ ณ โครงการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน อ่างเก็บน้ำห้วยคล้าย

admin tong
2022-01-24 09:53:29