หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ “การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ “การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567”

admin tong
24 มกราคม 2567 14:33:30


วันที่ 23 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรของสำนักฯ ถ่ายทอดการประชุมออนไลน์ “การประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2567”  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา เมฆขำ รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน zoom ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ