หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม "ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน" ร่วมกับกองคลัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรม "ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน" ร่วมกับกองคลัง

admin tong
24 มกราคม 2567 14:35:51


วันที่ 23 มกราคม 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์  นายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดฝึกอบรม "ระบบงานทะเบียนเพื่อบริหารการศึกษา ให้รองรับการผ่อนชำระค่าลงทะเบียน" ร่วมกับกองคลัง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ.ห้อง Training Room 2-3