หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567
ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ Library Transform : Users Digitalization ประจำปีงบประมาณ 2567

admin tong
24 มกราคม 2567 15:24:59


วันที่ 24 มกราคม 2567 ศูนย์วิทยบริการ (กลุ่ม KM ห้องสมุด) ประชุมแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อ  Library Transform : Users Digitalization  ประจำปีงบประมาณ 2567  ณ ห้อง SSRU  Smart Classroom  ศูนย์วิทยบริการ