หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021

SSRU ADMIN
2021-03-24 16:28:12

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อม Open House Online 2021

       วันที่ 24 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  นายศักดิ์รพี วดีศิริศักดิ์ ที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ และ รองคณบดี และบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Open House Online 2021 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย