หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (AV) สำหรับ ERP Web Application” ร่วมกับ กองคลัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (AV) สำหรับ ERP Web Application” ร่วมกับ กองคลัง

admin tong
24 พฤษภาคม 2566 16:23:28


วันที่ 24 พฤษภาคม 2566  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ และนายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบลูกหนี้เงินยืมทดรอง (AV) สำหรับ ERP Web Application ร่วมกับ กองคลัง  นำโดย นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทดสอบระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ