หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการปฏิบัติงาน
ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมและวางแผนการปฏิบัติงาน

SSRU ADMIN
24 มิถุนายน 2564 12:08:58

วันที่ 24 มิถุนายน 2564   ศูนย์วิทยบริการ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมและวางแผนการปฏิบัติงาน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ อาจารย์ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม และบุคลากร ณ Smart ClassRoom ศูนย์วิทยบริการ