หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > อาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566
อาจารย์ประจำสาขาและนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566

admin tong
24 กรกฏาคม 2566 11:38:26


21 ก.ค. 2566 รศ.ดร.นารีนาถ รักสุนทร ผศ.ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์กฤษกร อินต๊ะวิชัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ ได้แก่ นายสหเกียรติ มงคลพงศ์พัฒน์  นางสาวลัคนาพร ผึ่งผาย  และนางสาวปฏิพร ไชยพร เข้าร่วมการแข่งขันทักษะการควบคุมหุ่นยนต์ Collaborative Robot ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2566  ในรายการ Cobot contest Thailand 2023 วันสุดท้าย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา จังหวัดนครปฐม.สาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์ (Robotics Engineering) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาWebsite: https://rbe.fit.ssru.ac.thFacebook: https://web.facebook.com/RobotSSRUTwitter: https://twitter.com/robot_ssru/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCn5Sr-9CGv1NfZq5eQlPsowโรบอทพร้อม: https://bit.ly/3wxQomr