หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ประจำปีงบประมาณ 2564

SSRU ADMIN
24 สิงหาคม 2564 21:44:44

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการตรวจมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISO/IEC 27001/2013) ผ่านระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) จากบริษัท Bureau Veritas Certification (Thailand) Ltd. และบริษัทที่ปรึกษา ACIS Professional Center  โดยมี นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต นำคณะกรรมการเข้าตรวจสอบมาตรฐานของห้อง data center ที่ได้มาตรฐานขององค์กร เช่น อุปกรณ์ที่ควบคุมสภาพแวดล้อมและอุณหภูมิภายในไว้ให้คงที่ ระบบป้องกันการเกิดอัคคีภัย การไหลเวียนอากาศ ระบบสำรองไฟฟ้า การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ระบบรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาและเข้มงวด โดยเน้นการป้องกันข้อมูลในระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยให้ทัดเทียมในระดับสากล