หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565

admin tong
2021-12-24 15:37:41


วันที่ 24 ธันวาคม 2564  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ โดยมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการอบรมประจำเดือนให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และสรุปรายละเอียดต่างๆเพื่อนำเข้ารายงานในการประชุมสำนักฯในครั้งต่อไป  ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ Training Room 2-3