หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ " ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ " ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ”

SSRU ADMIN
2020-12-24 18:11:52

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ " ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “คณบดีคณะวิทยาการจัดการ”