หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในการเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในการเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”

SSRU ADMIN
2020-12-24 18:12:36

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ในการเข้ารับตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”