หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น "แพทย์แผนไทย"
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น "แพทย์แผนไทย"

admin tong
2022-03-25 10:50:01