หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น "แพทย์แผนไทย"
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม มอบเสื้อกาวน์แก่นักศึกษาแพทย์แผนไทยประยุกต์ เพื่อเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็น "แพทย์แผนไทย"

admin tong
25 มีนาคม 2565 10:50:01