หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์

SSRU ADMIN
2021-03-25 17:01:02

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์

       วันที่ 25 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิด การอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม Canva เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและงานประชาสัมพันธ์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณธนสาร รุจิรา และ คุณพุทธรักษ์ มุลเมือง เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Room 2-3