หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564” สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

admin tong
25 เมษายน 2565 11:16:47


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม หัวข้อ เรื่อง “หลักเกณฑ์และแนวทางการพัฒนา

 เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ เกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. พ.ศ.2564”

 สำหรับบุคลากรสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 และบุคลากรที่สนใจ

 วิทยากร โดย  ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง

 ในวันอังคาร ที่ 3 พฤษภาคม 2565

 เวลา 13.30 - 16.00 น.

 อบรมผ่านระบบ Google meet ออนไลน์

สนใจลงทะเบียนได้ที่ >>> https://forms.gle/pCBRhPv1kBYhybq67 

***ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 เมษายน 2565***

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Admin : พี่พลอย)

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา