หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)

admin tong
25 เมษายน 2567 09:39:53


วันที่ 24 เมษายน 2567 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต จัดอบรม “การใช้งานระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (Smart Camera)” ให้กับบุคลากรของ กองกลางสำนักงานอธิการบดี นำโดย นางสาวศิวิมล เชื้อรุ่ง หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่และบริการ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งรายละเอียดการติดตั้ง สถานที่ดำเนินการในโครงการ และสาธิตการใช้งานของระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ