หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

SSRU ADMIN
2021-11-26 10:51:36

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการประชุมบุคลากร นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานในที่ประชุม ร่วมด้วย นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต นายอัครเดช สินแต่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานการจัดโครงการอบรมประจำเดือนให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย และเร่งดำเนินการให้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย  ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ