หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ ตัวแทนจาก ICDL Thailand
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับ ตัวแทนจาก ICDL Thailand

SSRU ADMIN
2021-11-25 19:40:00

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศพร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร ประชุมเตรียมความพร้อมกับตัวแทนจาก ICDL Thailand ซึ่งเป็นโครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานและทักษะขั้นสูงเฉพาะทางที่จำเป็นสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อพัฒนาศักยภาพดิจิทัลทางการศึกษาในประเทศไทย โดยมีชุดข้อสอบ ICDL (The International Computer Driving License) โปรแกรมทดสอบวัดระดับทักษะความสามารถในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นมาตราฐานสากล