หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรม ICT รูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting ในวันเสาร์ที่ 24 และอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564

SSRU ADMIN
2021-04-25 19:35:15สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมโครงการ ICT ในรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Google Meeting  ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี  โดยมอบหมายให้ นางสาวนุชจรี เกตุสุวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และ นายรุจิโรจน์ กังเจริญสัมพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เป็นผู้จัดโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะมาตรฐานการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับนักศึกษา รวมไปถึงสามารถนำความรู้และทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 24 - 25 เมษายน 2564