หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

SSRU ADMIN
2021-06-28 18:56:05


ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ บันทึกวีดีโอ การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 28  มิถุนายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำการบันทึกวีดีโอและแนะนำสำนักฯ ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ศูนย์วิทยบริการ