หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

SSRU ADMIN
2021-06-28 18:57:18

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิสิทธิ์ รัตนาตรานุรักษ์   และบุคลากร เข้าบันทึกการถ่ายทำวีดีโอ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี ในการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ประจำปีการศึกษา 2564