หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) กับตัวแทนจากต่างประเทศ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) กับตัวแทนจากต่างประเทศ

SSRU ADMIN
2021-07-06 16:03:00

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมหารือแนวทางการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) กับตัวแทนจากต่างประเทศ

       วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ นายอโณทัย อรุณเรือง หัวหน้าฝ่ายระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการใช้งานโปรแกรมลิขสิทธิ์ของ Adobe Enterprise Term License Agreement (ETLA) กับตัวแทนของ Adobe จากประเทศสิงคโปร์ ผ่านระบบ Microsoft Team ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ