หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร่วมงานแถลงข่าว "ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร่วมงานแถลงข่าว "ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

SSRU ADMIN
2021-09-27 15:55:06

รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ ร่วมงานแถลงข่าว "ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564"

       วันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าว "ประกาศผลการพิจารณาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564" โดยทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในครั้งนี้ด้วย ในชื่อ “โครงการต้นแบบระบบการอบรมกลุ่มหลักสูตรทักษะขั้นสูงเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาในบริบทประเทศไทย” โดยมี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นผู้ร่วมกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับทุนผ่านระบบ Zoom Meeting