หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 “STI For New Normal”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 “STI For New Normal”

SSRU ADMIN
2021-09-27 15:57:48

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 “STI For New Normal”

       วันที่  27 กันยายน  2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานแถลงข่าวเปิดงาน Teachnomart 2021 งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2564 “STI For New Normal” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ และโฆษกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานกล่าวเปิดงานในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ zoom cloud meeting โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2564