หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล”
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล”

SSRU ADMIN
2021-10-04 16:36:05


ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล”

       วันที่ 4 ตุลาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดีแก่ นางสาวบุศรา ศรีกระหนก ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง “รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล“ ณ ห้องโถง สำนักงานอธิการบดี