หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบต้นทุนรายกิจกรรม (CT)” ร่วมกับ กองคลัง และกองนโยบายและแผน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบต้นทุนรายกิจกรรม (CT)” ร่วมกับ กองคลัง และกองนโยบายและแผน

admin tong
26 พฤษภาคม 2566 18:59:31


วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ และนายณัฐ พลอยอ่อง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดการทดสอบ “ระบบต้นทุนรายกิจกรรม (CT) ร่วมกับ กองคลัง และกองนโยบายและแผน โดยมี นายสนธยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน นายมนตรี ไทรโรจน์รุ่ง ผู้อำนวยการกองคลัง และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการทดสอบระบบ ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล ณ ห้อง I Mac Lab ssru สำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ