หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการทดสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ครั้งที่1 ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการทดสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ครั้งที่1 ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง

admin tong
26 กรกฏาคม 2566 10:27:28


วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ประชุมการทดสอบระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร ครั้งที่ 1 ร่วมกับ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง ภายใต้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการบริหารองค์กร เพื่อรองรับการเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการอบรม ณ ห้อง I Mac Lab ssru สำนักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ