หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากิจกรรมงานผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “60 ยังแจ๋ว" ประจำปี 2565
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ากิจกรรมงานผู้เกษียณอายุราชการ ในงาน “60 ยังแจ๋ว" ประจำปี 2565

admin tong
26 กันยายน 2565 15:04:38


วันที่ 23 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงานสำนักงาน และบุคลากรของสำนักฯ เข้ากิจกรรมงานผู้เกษียณอายุราชการ ภายใต้ชื่องาน “60 ยังแจ๋ว" ประจำปี 2565 เป็นงานเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิต โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี กล่าวอวยพรแก่ผู้เกษียณอายุในปีนี้ ณ อาคารศูนย์กีฬาและสุขภาพ ชั้น 4