หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวต่างๆ > วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจยุงก้นปล่องพาหะและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า
วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม ลงพื้นที่สำรวจยุงก้นปล่องพาหะและเฝ้าระวังโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตชายแดนไทยพม่า

admin tong
2022-01-27 10:07:44