หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

SSRU ADMIN
2021-02-01 13:51:34

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

       วันที่ 27 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5