หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

admin tong
27 กันยายน 2565 09:28:34


วันที่ 26 กันยายน 2565  ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ และบุคลากรของศูนย์วิทยบริการ ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3  สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ  (หลักสูตรนานาชาติ) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  โดยนำชมสถานที่ พร้อมให้คำแนะนำในการใช้บริการของศูนย์วิทยบริการ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง