หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์ IT จัดอบรม e-office ในรูปแบบ Online อย่างปัง!! กระแสตอบรับดีเกินคาด
ศูนย์ IT จัดอบรม e-office ในรูปแบบ Online อย่างปัง!! กระแสตอบรับดีเกินคาด

admin tong
2021-10-27 15:33:37

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมการใช้งานโปรแกรม ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-office) นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ โดยมี นายณัฐ พลอยอ่อง เป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นของระบบ e-office และ Upskill เพิ่มเติมเทคนิคต่างๆให้ใช้งานง่ายขึ้น โดยได้รับกระแสตอบรับเป็นอย่างดีจากบุคลกรของมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมอบรม โดยการอบรมเป็นรูปแบบออนไลน์ผ่าน  Google Meet