หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

admin tong
27 พฤศจิกายน 2566 15:10:59


วันที่ 24 พฤศจิกายน  2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย อาจารย์อภิรักษ์ ธิตินฤมิต รองผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ และบุคลากร เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 ผ่านช่องทาง On-site และ Online โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม พร้อมด้วย คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ร่วมมอบนโยบายแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการและบุคลากรสายวิชาการ ณ หอประชุมสุนันทานุสรณ์