หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองนโยบายและแผน อบรม เชิงปฏิบัติการระบบ Smart Student
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับกองนโยบายและแผน อบรม เชิงปฏิบัติการระบบ Smart Student

admin tong
28 กันยายน 2565 15:57:23

วันที่ 28 กันยายน 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกองนโยบายและแผน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบ Smart Student : SSS ในการดําเนินการบันทึกข้อมูลอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง โดยมี นายจรูญพันธ์ สหนาวิน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ training Romm 2-3