หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสวนา HIDA Online ผ่านระบบ Zoom
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสวนา HIDA Online ผ่านระบบ Zoom

admin tong
2021-10-28 20:53:47

วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการจัดกิจกรรมเสวนา HIDA Online ผ่านระบบ Zoom โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานในการประชุม และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5