หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

admin tong
2021-10-28 21:04:24


วันที่ 28 ตุลาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประชุมติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักฯ เข้าร่วมชี้แจงความคืบหน้า ณ ห้องประชุมรับรอง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 5