หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2020-12-28 15:11:18

วิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 28 ธันวาคม 2563  บุคลากรวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ