หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2020-12-28 15:12:15

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 28 ธันวาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติมา มณีวัฒนา  คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ