หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์"
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์"

SSRU ADMIN
2020-12-28 15:15:18

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์นภาศรี สุวรรณโชติ" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ "