หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:29:53

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้

       วันที่ 28 ธันวาคม บุคลากรศูนย์วิทยบริการ ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้