หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:25:41

บุคลากรศูนย์วิทยบริการ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 28 ธันวาคม 2563 บุคลากรศูนย์วิทยบริการ  ร่วมมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ