หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:24:56

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 28 ธันวาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ