หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:23:09

รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

       วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายนฤพล ศรีสว่าง รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยบุคลากร มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ