หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 2”
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 2”

admin tong
29 มีนาคม 2566 14:23:07


วันที่ 28 มีนาคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายให้ นายณัฐ พลอยอ่อง นางสาววราภรณ์ นราประเสริฐวงศ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมการยืนยัน การวิเคราะห์และออกแบบ “ระบบลงทะเบียนกิจกรรม โครงการอบรม และลงทะเบียนสอบออนไลน์ (Event) ครั้งที่ 2 ” ให้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันภาษา สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ