หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ศูนย์บริการ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการ
ศูนย์บริการ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อม การเปิดให้บริการศูนย์วิทยบริการ

SSRU ADMIN
29 กันยายน 2564 15:17:07


วันที่ 29 กันยายน 2564 ศูนย์วิทยริการ สำนักวิทยบริการและเทศโนโลยีสารสนเทศ ประชุมวางแผนการเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยบริการ นำโดย อาจารย์ ดร.พิมพ์พลอย ธีรสถิตย์ธรรม รองผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการ  โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet