หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการทำวิจัยร่วมกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมการทำวิจัยร่วมกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia

admin tong
2021-12-29 16:26:07


วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ เข้าประชุมการทำวิจัยร่วมกับ Universiti Teknologi MARA (UiTM) Malaysia นำโดย Assoc. Prof. Dr. Mohd Nasir Ismail, Assistant to The Rector, UiTM Kota Bharu campus. Ts. Dr. Khalid Abdul Wahid Deputy Rector, Student Affair Division. Dr. Mohamad Rahimi Mohamad Rosman, Senior Lecturer, Faculty of Information Management, ผ่าน google meet