หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง " ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม"
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์" ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง " ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม"

SSRU ADMIN
2021-02-01 14:22:12

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีแก่ "อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์"  ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้เข้ารับตำแหน่ง " ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม "