หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำระบบทะเบียนและระบบการเงินขึ้นใช้งานจริง
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำระบบทะเบียนและระบบการเงินขึ้นใช้งานจริง

SSRU ADMIN
2021-03-31 18:20:19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำระบบทะเบียนและระบบการเงินขึ้นใช้งานจริง

       วันที่ 30 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมของข้อมูล เพื่อนำระบบทะเบียนและระบบการเงินขึ้นใช้งานจริง นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ