หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่1/2565
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่1/2565

admin tong
30 กันยายน 2565 16:58:52


วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส หัวหน้าสำนักงาน นางชนิดา ชิราพฤกษ์ หัวหน้าฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก ครั้งที่1/2565 โดยมี นายชำนิ นิลอรุณ   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายนฤพล ศรีสว่าง ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานอธิการบดี และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปัญจมราช อาคาร 32 ชั้น 1