หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กันยายน
สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กันยายน

SSRU ADMIN
01 ตุลาคม 2564 14:19:12


วันที่ 30 กันยายน 2564 สำนักผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมบุคลากรประจำเดือน กันยายน นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพและรายได้ พร้อมด้วย นางสิริพร ป้อมจัตุรัส รักษาการตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร โดยเป็นการประชุมในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ google meet